KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Na podstawie art.13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Auto Maniak Service Adam Kalenik ul. Kolejowa 12/1, 15-701 Białystok
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Auto Maniak Service Adam Kalenik, czyli w celu:

– przyjmowania aut do napraw;

– wystawiania zleceń naprawy;

– wystawiania faktur za wykonane usługi oraz sprzedawane towary handlowe;

– dochodzenia roszczeń i przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej, które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania oraz obrony przed roszczeniami ;

– obsługi księgowej i kadrowej prowadzonej przez TAX SERVICE Julita Kalenik ul. Choroszczańska 17/201, 15-701 Białystok, w celu prawidłowego rozliczenia wobec Urzędu Skarbowego, organom prowadzącym sprawy podatkowe i czynności kontrolne z ramienia administracji państwowej;

– usług, które świadczą firmy kurierskie i transportowe.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę Auto Maniak Service Adam Kalenik.
 2. Państwa dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym.
 3. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 2, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: serwis@auto-maniak.com.pl

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku

godz. 8:00-18:00

Adres

ul. Kolejowa 12/1

15-701 Białystok

telefon

 

Zadzwoń

 • 502 433 662
 • +48 85 652 33 93